Thư viện ảnh
Video
Gioi Thieu

Image Description
Giới thiệu về Hồ Như Tộc

Ngày đăng: 2018-04-13 02:44:51 UTC
Tóm tắt:

Hồ Như Tộc - Làng Gia Hòa, Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam

Nội dung:

"Quốc có quốc pháp, Gia có gia phong"

Dân tộc hữu bổn, thủy hữu nguyên đây là nguyên lý bất biến để nói lên đạo làm người mà tổ tiên chúng ta làm kim chỉ nam, hướng cho con cháu nhiều đời noi theo, biết về nguồn gốc từ gia đình đến gia tộc, ở đó có tộc nội và tộc ngoại.

Ngày xưa tổ tiên ta đã định hướng, Quốc gia có quốc sử, quốc pháp, Gia tộc có gia phả, gia quy. Gia phả là gia bảo vì đó là lịch sử của tổ tiên nhiều đời truyền lại, và những đời kế tiếp bổ sung chứ không một cá nhân nào có thể viết nên được toàn bộ tộc phả.

Thời đại văn minh hiện nay trăm họ đều vận dụng công nghệ để ghi chép, hình ảnh, tư liệu, phả đồ vào bộ nhớ này, và Hồ Như Tộc - Gia Hòa cũng không ngoại trừ áp dụng tối đa phương tiện này để bà con, con cháu nội ngoại của Hồ Như Tộc Làng Gia Hòa, dù lập nghiệp khắp mọi miền tổ quốc, cũng như định cư nơi hải ngoại cũng có thể truy cập vào dữ liệu này, dù xa xôi vạn dặm cũng có thể nhìn ngắm cảnh quan nhà nhờ của tộc ở trước mặt mình đó là Hồ Như Từ Đường Làng Gia HòaTừ đường Hồ Như Tộc


CÂY GIA PHẢ TÓM TẮT HỒ NHƯ TỘC

Xem chi tiết cây gia phả tại đây Click vào đây